31 Temmuz 2012 Salı

Her Güne Bir DUA 12...

Ey Rabbimiz! Bütün günahlarımızı küçüğünü-büyüğünü ,evvelini-ahirini, açığını-gizlisini bsğışla.
Bize merhamet et kırığımızı-döküğümüzü sar ve bizi yücelt.
Ey Rabbimiz! Kusurlarımızı affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etme anına kadar bizi emanetinde emin kıl.
Bizleri cennet ve Cemalinle şereflendir ve serfiraz et.
Ey Rabbimiz! Biz Muhammed (sav) ümmetinin dağınıklığını gider, bize birlik ve dirlik ver.
Kalplerimizi birbirimize ısındır bizleri birbirimize sevdir, bizden bütün şerleri ve zararları uzaklaştır.
Ey Rabbimiz! Bizi idare edenleri hidayet eyle, vatanımız ve insanlarımız için yapmak istedikleri iyi şeylerde yardımcı ol.
AMİN...

30 Temmuz 2012 Pazartesi

Her Güne Bir DUA 11...

Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kur'an hizmetindeki kardeşlerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gider ve bütün belaları bizden sav.
Dünyanın her yerindeki Senin rızan için hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak et.
Allah'ım! Günah,zulüm ve haksızlıklarımızı, şaka ve ciddiyetlerimizi, bilerek ve bilmeyerek yaptığımız hataları mağfiret eyle.
İtiraf ederiz ki bunların hepsi bizde var.
İhsan ettiğin şeylerin bereketinden bizi mahrum etme.
Mahrum ettiklerin ile de imtihan etme.
AMİN...

29 Temmuz 2012 Pazar

Her Güne Bir DUA 10...

Ey Rabbimiz! Düşmanlarımızın ve bizi düşman görenlerin birliğini boz, onların cemaatlerini paramparça eyle, içlerine ayrılık tohumları saç.
Birbirlerine karşı kin ve nefret hislerini kamçıla, kurmuş oldukları oyunları ve komploları başlarına geçir.
İslam düşmanlarını, bizi düşman ilan edenleri, senin düşmanlarını ve Kur'an düşmanlarını, kör,sağır ve dilsiz eyle.
Ey Rabbimiz! Bize hile yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatarak hile yapacak olanları Sana havale ediyoruz.
AMİN...

28 Temmuz 2012 Cumartesi

Her Güne Bir DUA 9...

Ey Rabbimiz! Bize korkudan öyle bir pay ayır ki; bu sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun.
İtaatinden öyle bir nasip ver ki; o bizi cennetine ulaştırsın.
Yakininden öyle bir hisse lütfet ki; dünyevi müsibetlere tahammül kolaylaşsın.
Ey Rabbimiz! Sağ olduğumuz müddetçe; kulaklarımızdan,gözlerimizden, kuvvetimizden istifade etmeyi nasip et.
Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimizede nasip et.
Ey Rabbimiz! Bizi azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer kıl.
intikamımızı bize zulmedenlerden al, merhametsizleri bize musallat etme.
Bize dini musibet verme.
Dünyayı ne asıl gayemiz kıl nede ilmimizin son hedefi.
AMİN...

27 Temmuz 2012 Cuma

Her Güne Bİr DUA 8...

Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı,kötülükleri terk etmeyi, fakiri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.
Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz.
Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.
Ey Rabbimiz! Senden hidayet,takva,afiyet ve zenginlik istiyoruz.
Bize talihsiz ve nankör olmayan,şirkten arınmış,tertemiz kalpler lutfeyle.
AMİN...

26 Temmuz 2012 Perşembe

Her Güne Bir DUA 7...

Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et.
İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur.
Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et.
Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl.
Ölümü de, her türlü serlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.
Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz.
Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver.
İçimizdeki kinleri,nefretleri ve hasedleri sök al.
AMİN...

25 Temmuz 2012 Çarşamba

Her Güne Bir DUA 6...

Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi,şakamızı,zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı,kastımızı mağfiret buyur.
İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır,ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme,mahrum ettiklerinlede imtihan etme.
Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, senden çok korkan, Sana çok şükreden, sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan,dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.
AMİN...NOT: Sayfadaki duayı okuyan arkadaşlar aminlerini benimle paylaşmak isterlerse sevinirim belki sizin aminleriniz sayesinde Allah benimde aminlerimi kabul eder...

24 Temmuz 2012 Salı

Her Güne Bir DUA 5...

Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeyi ve cehennemden kurtuluşu dileriz.
Ey Rabbimiz! Bilerek yada bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et.
Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.
Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi-gediğimizi gider, bize rızk ihsan et.
Bizi salih amellere, güzel amele ilet.
Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülüklerinden de ancak sen alıkorsun.
AMİN...

23 Temmuz 2012 Pazartesi

Her Güne Bir DUA 4...

Ey Rabbimiz!Senden ah-u efgan edip sana dua dua yalvaran.
Sana karşı saygı ile dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler istiyoruz.
Nefislerimize takva bahşeyle ve onları temizle.
Ey Rabbimiz!Hatalarımızı kar ve dolu suyuyla yıka.
Kalplerimizi günahlardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri uzaklaştırmanı dileriz.
Alem-i İslamı ve bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden koru.
Ey Rabbimiz! gücümüzün zayıflığını,çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz.
Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle.
AMİN...

22 Temmuz 2012 Pazar

Her Güne Bir DUA 3...

Ey Rabbimiz! sen selamsın, selamette ancak sendedir.
Efendimiz Muhammet Mustafa'ya rahmet et.
Öyle bir rahmet et ki; o rahmetinle bizi bütün korku ve belalardan kurtar.
Bütün ihtiyaçlarımızı gider.
Günahlarımızı temizle, bizi katındaki en yüce derecelere çıkar.
O rahmetin hürmetine hayatta iken de öldükten sonra da düşünülebilicek bütün hayırların en yücesine ulaştır.
Ey Rabbimiz! Nesillerimize inayet eyle, onların imdadına koşmayı bize nasip eyle.
Kalbi, gönlü kırıkların, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmaya bizlere nasip eyle.
Bizleri birbirimize sevdir ve insanca yaşamayı nasip eyle.
Kalplerimizi,ayaklarımızı kaydırma...
AMİN...

21 Temmuz 2012 Cumartesi

Her Güne Bir DUA 2...

Ey Rabbimiz! Mülkün sahibi sensin.
Dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin.
Bütün hayırlar, iyilikler senin elindedir.
sen herşeye kadirsin, sen lütfedensin bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.
Ey Rabbimiz! Bizim ve çocuklarımızın kalplerimize islam nurunu , Kur'an hidayetini bahşeyle.
Bütün soyumuzu islam'a ve Kur'ana bağlı insanlar eyle.
Hepimizi müslüman olarak yaşat.
Bizi dünya ve ahiret mutlulugğuna nail eyle.
Ey Rabbimiz! Habbin Muhammet Mustafa (sav) yüzü suyu hürmetine müslümanların kalplerindeki her türlü ayrılık tohumlarını gider.
Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlar eyle...
AMİN...

20 Temmuz 2012 Cuma

Her Güne Bir DUA 1...

Rabbim nasip etti geldik bi ramazan ayına daha onun izniyle bende bu ayın özel oldugunu burdada özel olarak yaşamak istedim her gün bir dua ile süsleyeyim dedim nasip olursa blogumu gerçek bi Allah dostu amin derde bizde onun feyzinden nasipleniriz belki herkeze hayırlı ve dolu dolu yaşıyacakları ramazanlar diliyorum sevdikleriyle birlikte dularınızdan eksik olmamak umuduyla Allah'a emanet olun...Ey Merhametlilerin en Merhametlisi!
Ey tövbeleri kabul eden ve dualara icabet eden Rabbimiz!
Sana yöneldik.
Efendimizi şefaatçi yapıyor,ellerimizi O'nun mübarek ellerinn altında tutuyor ve istediklerimizi böylece istiyoruz.
Ey Rabbimiz! Ettiklerimize binlerce tövbeler olsun.
Günahımız çoktur ama ,senin rahmetinde her şeye aşkındır,herşeyi kuşatmıştır.
Rahmetin gazabını geçmiştir,bize rahmetinle muamale eyle.
Ey Rabbimiz! Bzı yüzlerin agarıp, bazılarının kararacagı günde; bizi yüzleri ak,gönülleri pak olan, sevgili resulünün bayrağı altında toplanan mesut insanlar zümresine kat.
O'nun yanında cennete girmeyi, mübarek cemalini görmeyi,Senin dostlarınla komşu olmayınve en büyük makam olan rızana ulaşmayı nasip eyle...
AMİN...
NOT: Dualar her hangi bir siteden yada kitaptan alıntı degildir benim elimdeki farklı bi kaynaktan yazılmaktadır eger birine ait olduguna dair bir bilgisi olan olursa bana bildirebilir kaynak olarak gösterebilirim o yüzden şimdilik kaynek gösteremiyorum...

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Sünnet hazırlıkları

Aslında üstünden bayagı zaman geçti haziranın sonunda teyzemin oglunun sünneti vardı herşey birden olunca ne yapıcaz ne edicez telaşına düşüldü teyzem şunumu yapsak bumu olsaki derken sen elleşme ben halledicem dedim bi kaç gün ugraşsamda sonunda güzel şeyler çıktı ortaya öyleki sipariş alıyomusun diye soran bile oldu etraftanda taktir görmek beni baya bi onere etti dogrusu çokca masrafa gerek yoktu aslında sadece şekerler için malzemeyi hazır aldık onun dışında evde ne varsa kullanarak bence çok güzel ürünler çıkardım ya sizce nasıl olmuşlar profesyonelce bu işlerle ugraşanlar fikirlerini beyan ederse sevinirim vallahi

Bu kapı süsümüz...


Buda tamamen benim tasarımım olan kına tepsimiz :)(tabiki çarşıdakilerden etkilenme oldu)

Buda kınaları dagıttıgımız sepetimiz...


Bunlarda kına keselerinin boyutu ve toplu pozları...

İsme özel konsepte uygun takı yastıgımız...


Mevlüd şekeri ve çocuklara dağıttıgımız kalemler...

Buda sünnet paşası Rabbim askerliğini damatlığını görmeyi nasip etsin inşallah...

Buda sünnet kuzusu kına günü ne oynadı benim kuzum şapkaylada pos vermek istedi bizde kırmadık onu çok eglendik kınada çok güldük oynamakdan sırılsıklamdı millet güzeldi böyle günler az oluyo tadını çıkardık bizde :)

Resimlerin çokluguna bakmayın kolaj yapmaya üşenince bu saatte hadi zaten bişey yazdıgın yok yükle gitsin dedim aslında başka postlar yapıcaktım ama resimlerin gelmemesi aksilikler ve ramazan gelmeden temizlik bitirme çalışmaları derken (ki hala bitmedi temizligim :( )nasip olmadı çok gecikti çok eeee olsun can sağlığımız yerinde bunada şükür diyoruz

NOT: Haticem bu postu okursan bana mail adresini yeniden gönderirmisin zira nedense olmadı bir türlü gelmiyo maillerim sana mesajını bekliycem canım...

6 Temmuz 2012 Cuma

Evlilik yıldönümü ve tatil dönüşü :)

Kısa tatilimiz çabuk bitti çarşamba akşam üstü döndük evimize deniz sahil güneş hepsi çok güzeldi sabah uyanır uyanmaz o güzel havayı içime çekmenin degeri biçilemez sanırım sabah organik ürünlerle kahvaltı yapmak gece denize karşı kahve içmek canım eşimle birlikte sohbetler muhabbetler kuzuyu denize sokma çabaları hepsi çok güzeldi küçük bi pürüz dışında oda nazarı olsun diyorum geçen günde bizim için önemliydi koskoca 3 yılı devirdik eşimle tatilden yeni gelmemiz münasebetiyle temizlikdi dinlenmeydi eşimin ders çalışması gerekti derken bi yere gidemedik ama evde güzel bi yemekle kutlayı verdik artık gezme tozma işini bu hafta sonu sınavdan sonraya bırakıyoruz.
Nasıl geçti nasıl oldu hiç bilmedgim koskoca bi üç sene geçirdik acılar sevinçler gözyaşları kahkahalar hepsi vardı hayatımızda daha dün gibi baba evinden ayrılışım ama çok şükür hiç pişman değilim Allah'a şükrediyorum iyiki evlenmişim eşimle diye,iyiki sevmişim,tanımışım,hayatımın geri kalanını onunla geçiricegim için mutlu adlediyorum kendimi nice nice sağlıklı huzurlu mutlu seneler diliyorum Rabbimden sevgimiz azalmasın daha çok artsın inşallah Rabbim yavrumuzla sevdiklerimizle huzurlu sağlıklı yıllar geçirmeyi nasip etsin inşallah yorgunluktan bayılmadan anca bu kadar yazabildim inşallah resimleride toparlayıp resimli bi yazıda yazabilirim En sevgiliye emanetsiniz tekrar görüşene kadar :)