18 Ağustos 2012 Cumartesi

Her Güne Bir DUA 30...

Allah'ım, benim Rabbim Sensin, Senden başka ilah yoktur.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin üzere sabit kıl.
Ey Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına sığınırım.
Senden Sana sığınırım.
Sana övgüyü sayıp bitiremem, Seni hakkıyla övemem.
Sen kendini övdüğün gibisin.
Allah'ım kovulmuş şeytanın hakkıyla işiten ve her şeyi bilen Sana sığınırım.
Sana çokca hamd ederim gece gündüz Seni tesbih ederim, isimlerini zikrederim, kulluğu sadece Sana tahsis ederim.
Ey gökleri ve yerleri yoktan var eden gizli ve açık olanı bilen her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım!
Senden başka bir ilah olmadığına tanıklık ederim.
Senin ortağın yoktur, hamd Sana mahsustur, şükür Sana aittir.
Benim sahibim Sensin, Senden başka kimim var? eşiğine göz diktim, gözlerim sadece Senden gelecek işareti bekliyor.
Allah'ım koru beni gücümün yetmediğinden, Sana verdiğim söz ve yaptığım yemine bağlı kalmama yardım et.
İhsan ettiğin her şeye karşı sonsuz şükrederim; benden nimetini esirgeme.
Günahlarımı kabul ediyorum, onları bağışla, günahın kirlettiklerinden beni arıt Allah'ım, sadece Seni zikrediyorum.
Allah'ım, beni yolunda mecnun kıl.
Allah'ım gözlerime başka hayalin girmesine izin verme, sadece Seni göreyim.
Allah'ım Sensin ezeli ve ebedi olan, Sensin öncesiz ve sonrasız olan.
Sensin Rahmet ve koruyan, Sensin esirgeyen ve acıyan.
Bana merhamet et, AMİN bi-hurmeti Seyyid-il mürselin ve bi-hurmeti Ta-Ha ve Yasin ve sallalahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Velhamdulillahi Rabbil alemin El-Fatiha...


Rabbim ettiğimiz duları tuutğumuz oruçları kabul eylesin inşallah bi kaç gündür aksaklık oldu ama şükür bitirdim tüm dularımı...
İslamı hakkıyla yaşayanlaran bu ayı hakkıyla bitirenlerden eylesin Mevlam bizi...
Bayramda yazması zor olabilir bizi bu sene oldukça yorucu,üzücü,yakıcı bi bayram bekliyo ne zor bişeymiş bu Ya Rabbim...
Bayram postu yapamazsam diye burdan kutlamak istedim bayramınızı Rabbim Ağız tadıyla huzurla bi bayram geçirmeyi nasit etsin inşallah tüm sevdiklerinizle birlikte Bayramınız Mübarek olsun allah'a emanet olun görüşmek üzere...

Her Güne Bir DUA 29...

Allah'ım, Sana ruku ettim.
Huzurunda eğildim.
Sana iman ettim ve teslim oldum.
Kudret,egemenlik büyüklük ve ululuk sahibisin.
Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Rabbim hamd sanadır.
Çok temiz ve kutlu bir hamd.
Sen Sana hamd edeni işitirsin,görürsün.
Gökler dolusu,yerle gök arasındaki uzaklık dolusu dilediğin şeyler dolusu hamd Sana Allah'ım.
Ey övgü ve şeref sahibi!
Kulun söylediği en doğru söz şudur;Allah'ım senin verdiğini kimse engelliyemez, Senin bağışladığını kimse bağışlıyamaz.
Yüce llah'ım, Seni noksanlıklardan tenzih ederim.
Amin,amin,amin...

Her Güne Bir DUA 28...

Allah'ım! Senin kendi hakkında ettiğin tanıklığa Meleklerinin,elçilerinin ilim sahiplerinin,hikmet ehlinin,marifet bağlılarının yaptığı tanıklığa tanıklık ederim.
Benim tanıklığımı yaz Rabbim.
Selam Sensin, Selam sendedir.
Ey Celal ve ikram sahibi Rabbimiz Sen çok yücesin.
Ey Allah'ım, Senden boynumu cehennemden azat etmeni isterim.
Senin kutlu ve sonsuz kelimlerin sayısınca tüm yarattıkların adedince Seni tekbir ve tehvid ederim.
Amin,amin,amin...

15 Ağustos 2012 Çarşamba

Her Güne Bir DUA 27...

Rabbim!
Nefsimin şerrinden,şeytanın igvasından Sana sığınırım.
Allah'ım! Unutkanlıktan,bilgisizlikten,adaletsizlikten ve zulümden,beni yoldan çıkaracak zenginlikten,yoksulluktan Sana sığınırım.
Küfürden,şirkten,tabudan,gösterişten,riyadan,nifaktan Sana sığınırım.
Dünyanın geçici heveslerinden ve baştan çıkarıcı çekiciliklerinden Sana sığınırım.
Hayy ve Kayyum olan Allah'ım,gökleri yeri ve arasındakileri eşsiz bir biçimde yaratan, Kendisinden başka ilah olmayan,kusurdan ve noksandan münezzeh Allah'ım.
Bütün suçlarımdan ve taşkınlıklarımdan ötürü bağışlanmamı dilerim.
Amin,amin,amin...

14 Ağustos 2012 Salı

Her Güne Bir DUA 26 ve Kadir gecesi...

Allah'ım ! Göz açıp kapayıncaya dek beni nefsimle baş başa bırakma.
Allah'ım, göz açıp kapayıncaya kadar beni şeytanla baş başa bırakma.
Allah'ım, nefsim buyruğumun altına al.Nefsimi ıslah et Rabbim!
Şeytanı benden uzaklaştır,şeytana karşı hikmet zırhını giydir bana.
Nefsime karşı takva elbisesini giydir bana Allah'ım nefsimi arıt,temizle,mutmain kıl.
Allah'ım şeytanla savaşımda beni yanlız bırakma,nefsimle kavgamda bana yardımet.
Allah'ım, dinya sınavından insanlık onuruyla geçir beni.
Amin,amin amin...


Çok şükür Rabbim'e bi Kadir gecesine daha ulaştırdı bizi Hakkıyla eda edebilmeyi kadir gecesini layıkıyla geçirebilmeyi nasip etsin Rabbim...
Bugün kimin ne dileği ne isteği varsa kabul etsin Allah'ım.
Evlerinde kapı gözleyen ana- babaları evlatlarına kavuştursun,
hastane köşlerinde şifa bekleyenlere şifa,
herhangi bi sıkıntısı olanlarında sıkıntısını geçirsin Yüce Rabbim inşallah.
Rabbim bu dünyadan göçmüşlerimizinde günahları varsa affı mağfiret eylesin, mekanlarını cennet eylesin,Peygamber efendimize komşu eylesin,ailemizle sevdiklerimizle ve tüm müslümanlarla peygamberimizin liva-ül Hamd sancagı altında onun önderliğinde buluşmayı nasip etsin inşallah Rabbim.
Sorgu sualimizi kolay vermeyi,sıratı müstagımı şimşek hızında geçmeyi,kevser şarabından içmeyi, cennetine girip cemalini görmeyi nasip eyle bizlere Yüce Allah'ım.
Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun inşallah hakkıyla geçirilen bi gün olsun
en güzele emanetsiniz...

Her Güne Bir DUA 25...

Rahman ve Rahim olan Allah'ın yüce adıyla.
Rabbim ancak Senin diledigin olur, hayrı Senden başka kimse yönlendiremez, kötülüğün düğümünü Senden başkası açamaz.
Rabbimiz bize nimet varsa Sendedir.
Rabbimiz, günahtan dönüş ve kulluğa güç ancak Sendendir.
Rabbimiz, Senin rahmet ettiğine bizim de duamız olsun.
Bizi affet Allah'ım tövbemizi kabul et, kuşkusuz Sen tövbeleri kabul eden, acıyan ve esirgeyensin.
Bağışla bizi Rabbim kurtuluş sendedir. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. seni zikretmek, Sana şükretmek ve güzel ibadet etmek içi bize yardım et.
Amin,amin,amin...

13 Ağustos 2012 Pazartesi

Her Güne Bir DUA 24...

Ey acıyanların en acıyanı, ey Allah'ım.
Yakarışımı indinde kabul eyle yakarışıma cevap ver ey Adl-i İlahi.
Hakkımda hayırlısını ver bana, hakkımda en güzelini ver.
Allah'ım bana istemediğim şeyden uzaklaşacak güç ver.
Allah'ım, kullukta gevşeklik vererek dinimi eksiltme.
Dünyayı en büyük dileğim yapma.
Dünyayı bana çirkin göster dünyanın iç yüzünü göster bana Allah'ım.
Dünyanın gerçeğini ver. Ey Hayyum ve Kayyum olan Allah'ım.
Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Ey Evvel ve Ahir olan Allah'ım.
Ey hakim ve kerim olan Rabbim. Ey Fettah ve Settar olan Rabbim!
Bizlere acı, esirge neslimi, Sana kullukta yarıştır bizi, rızan yolunda yürüt hepimizi.
Amin,amin,amin...

12 Ağustos 2012 Pazar

Her Güne Bir DUA 23...

Rabbim!
Bize bereketli ve sıhhatli hayat, imanlı ve ihlaslı çocuklar ver.
Rabbim, bize gönül selameti, güzel afiyet bol rızık bağışla.
Allah'ım, zalimlerin şerrinden bizi koru.
İnsanlara Kur'an'a ilişkin kavrayış ve anlayış ver.
Kitabını sürekli okuyan ve anlayanlardan eyle.
Kitabında bildirdiğin hikmeti kavrayanlardan eyle.
Kitabının derinliğini ihsan et bize.
Kitabınla şereflendirdin kitabınla yaşat.
Kitabınla oldur bizi.
Kitabınla lezzetlendir bizi.
Şükür sana, hamd sana, sonsuz şükür sana.
Amin,amin,amin...

11 Ağustos 2012 Cumartesi

Her Güne Bir DUA 22...

Rabbim!
Sen her şeyi hakkıyla bilen ve işitensin bizi ateşten koru.
Allah'ım, Senden bizi ateşten koruyacak tahkiki iman ve faydalı ilim istiyorum.
Allah'ım, ilminden bir damlanın kainatın bilgisini aştığını biliyorum.
allah'ım, Sen her şeyi kuşatan ilmin sahibisin.
Allah'ım, bize ateşten koruyacak taat ver, bize rızana erişecek salih amel ver.
Bize hikmet ver, bize sarsılmaz iman ver ihlas ver.
Amin,amin,amin...

10 Ağustos 2012 Cuma

Her Güne Bir DUA 21...

Ey rahmeti bol Rabbim!
Günahların karanlığını gider üzerimden bana esenlik ve iman ver.
Bana hidayet nurları ver, beni nefsimin ve şeytanın şerrinden emin kıl.
Beni emanetinde emin kıl ya Rabbi!
Bana adalet duygusu ver beni adil kıl beni adaletin gölgesinde barındır.
İnsanlara zulmetmekten Sana sığınırım.
Beni Rahim kıl Rabbim beni Rahim kıl.
Sen ne güzel bir vekilsin Rabbim Sen ne güzel bir vekilsin.
Ey Allah'ım! Küfürden, yoksulluktan ve kabir azabından Sana sığınırım.
Günahlarımın ve hatalarımın tümünü bağışla.
Allah'ım beni yücelt, işlerimi düzelt,ihtiyacımı gider.
Beni amellerin en güzeline kavuştur.
Allah'ım ömrümün en hayırlı kısmını sonu,amellerin en hayırlısını sonları,günlerimin en hayırlısını da Sana kavuşacağım gün yap.
Allah'ım günahlarım denizlerin köpükleri kadar çok da olsa bağışla.
Allah'ım Hz. Muhammed(sav) ümmetine merhamet,mağfiret ve hidayet ver.
AMİN...

9 Ağustos 2012 Perşembe

04-08 kuzumun doğum günü :)

Benim bitanecik kuzum 2 yaşında kocaman bi kız oldu dün gibi herşey nasıl geldi geçti bilmiyorum hatırlamıyorum desem yeridir acaba çokmu erken diye düşünürken bi baktık ki hayatımıza çokdan dahil olmuşsun Yüce Rabbim bilirmiş işini hiçte erken değilmiş :) dogdugunda mini minnacıktı tam tamına 2650 gr bide bi haftaya kalmadan kilo kaybıyla 2250 gr olmuştu kuş kadar dı şimdide farksız değil ya neyse :p uykusuz geceler,hastalıklar,sinir krizleri,onun bıcır bıcır konuşmaları,ilk kelimeleri,emeklemesi,yürümesi şimdi kocaman insanlar gibi cevaplar vermesi bir sürü bir sürü şey daha nasıl geldi nasıl geçti anlamadık ilk kelimesi dede sonrada baba olmuştu kuzumun anne demesi için biraz beklemem gerektiydi ama çok dilli olucagı dogdugunda belliydi Rabbim ömür verdi gördük bu günleride geçen sene dogum günü için çok ugraşmıştım hazırlıklarla günler önce başlayıp baya bi hazırlık yapmıştım ama tam pasta kesme merasiminde kuzunun uykusu gelmesi ve tam bişey anlamaması münasebetiyle çok fazla bişey anlamamıştık bu sene ise artık dogum gününün ne demek oldugunu bilen bi kuzu vardı günler öncesinden hazırlık yaptık mumları üflemesi için her gün gelip anne biliyomusun bugün elipin dogum günü dedi durdu bu sene hazırlık konusunda biraz eksiktim çünkü hem iftar daveti hem hastalıkların üst üste gelmesi malesef ki belimi baya bi büktü neyseki hediyeliklerimizi ve kuzunun kıyafetlerini bi şekilde pastayla bağlayıp bi bütünlük sağlamaya çalıştım olmuş mu bilmiyorum ama güzeldi buruktu ama bunada şükür dedim hepSoframızdan ve mamalardan biraz görüntü...
Menüde
Mercimek çorbası
Patates çanağında köfte
Fırında salçalı antrikot
Pilav
Salata
Çiğ köfte(ki eşim elcegizleriyle yaptı mükemmeldi)
Tulumba tatlısı
Pasta vardı


Mavişler ne kadarda güzel çıkmış Rabbim nazarlardan saklasın maşallah barekalleh:)


Pozlara bak pozlara seni cimcime seni :)

Pastasıyla zar zor çekilen pozlardan biri üstündeki şeker hamuru balonları almayı çok istedi elini sürdürmeyince oda başka çözüm bulup eğilip tadına baktı fena kuzu seni :)

Pastamız internetten resmini alıp yaptırdık mükemmel yaptılar resimden pasta ancak bu kadar güzel olur site yazmıyodu onun için nerden oldugunu yazamadım...

Mutlu aile pozumuz Rabbim ağız tadımızı huzurumuzu bozmasın inşallah...

Buda hediyelik magnetlerimiz bi çok sitede buna benzer şeyler var ama ben tamamen resmin üstündeki gökkuşağından ve elimdeki keçelerden yola çıkarak yaptım ama esinlenme kaynaklarımdan en büyügü rengim desingdir kuzunun tacı tshırtüde benim tarafımdan yapıldı...Benim minnacık kuzum iyiki doğdun, hayatımıza girdin, evimizin neşe kaynagı oldun seni o kadar çok seviyoruz ki adeta tırnagın taşa degse bizim kalbimiz acıyo, bi tanecik melegim çok hareketli hiç yerinde durmayan bi kuzusun arkandan dolanmaktan bazen babanla helak olsakda yaptıgın yaramazlıklara kızsakda senin bize verdigin ani cevaplarla kala kalıyoruz bazı zamanlarda :) Seni yaradana binlerce kez şükrediyoruz babanla birlikte ne büyük nimet verdi bize diye, uyurken o masumiyetini izliyoruz bazen saatlerce o kadar şirinsinki herkesle ahbapsın dostsun ama birazda inatçısın yok dedin mi bitmiştir çokda kararlısın bu kararlılıgın samimiyetin masumiyetin ömrün boyunca sürsün bebegim Rabbim senin büyüdüğünü bize göstersin inşallah seni çok ama çok debiyoluz senin değiminle Allah'ın bize bereketi rahmeti oldun ömründe öyle geçsin bitanem Seni seven annen ve baban...
NİCE SENELERE
İYİKİ DOĞDUN
İYİKİ HAYATIMIZDASIN
SENİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUZ...

Her Güne Bir DUA 20...

Ey Alemlerin Rabbi,
Ey rızık verenlerin en güzeli,
Ey merhametlilerin en çok acıyanı,
Ey şanı yüce Allah'ım,
Dilediğini ileri geçiren, istediğini geri bırakan Sensin.
Senden başka ilah yoktur.
Seni her türlü noksan ,eş ve ortakları tenzih ederim.
Allah'ım Ben çok günah işledim, çok hatam oldu çok gaflette kaldım.
Şeytana çok aldandım, Affet beni Allah'ım.
Günahları ancak sen affeder ancak Sen bağışlarsın.
Kuşkusuz ancak Sensin bağışlayan, esirgeyen.
Allah'ım beni,eşimi,çocuklarımı,annemi,babamı ve bütün akrabalarımı ve tüm ümmeti Muhammedi ateşten koru Ya Rabbim...
AMİN...

Eyüp sultanda iftar...

Geçen hafta başında annem ve kardeşimle hep birlikte iftar için eyüp sultana gitmeye karar vermiştik ama olmayacak gibiydi çünkü zaten hastalıktan yeni çıkmıştım ben bu seferde migrenim tuttu ama ne tutma artık ayaga kalkıcak durumum yok hastaneye gidip iğne yemeden de kendime gelemedim açık hava ve iğne iyi geldi kendimi iyi hissedince doğru iftar için eyübün yolları tutuldu annem alındı kardeşime haber verildi ezan okunurken oturucak yer arıyoduk gezdik dolaştık kuzu çoştu kudurdu eyüp tü feshaneydi derken geceyi yaptık kitap fuarı yoktu ama karlı çıktım bi baya kitap alıp iyi para verincede sevindim dogrusu :)gece dönüşte sıkıntılı oldu biraz bu seferde kuzu migdesini üşütmüştü çıkardı kuzum yediği iki lokmayıda zaten kuş kadar yer benim kızım gerçi o gecenin sabahıda hastanede bitti ama neyse rabbim bu senede hastalıkla sınıyo bizi demekki bugünede şükür diyorum Rabbim daha beterlerinden saklasın bizi inşallah resimler eyüpte ki iftara ait görüşmek üzere :)

Yakışıklılığa bak beee...

Klasik Eyüp sultan pozu:)

Banyoda suyu görünce kuduran kuzu burdada oynamak için kudurdu :)

Büyümüşte tek başına yürüyo...

Mis kokulum benim :)

Sultan kayıgı...


Bundaki keyif kimsede yok :)

8 Ağustos 2012 Çarşamba

Her Güne Bir DUA 19...

Ey Allah'ım! Kabir azabından şeytanın şerrinden nefsin eziyetinden sana sığınırım.
Ateşten Sana sığınırım.
Allah'ım! Zalim olamaktan Seninle kaçınırım.
Adaletsizlikten Sana sığınırım.
Allah'ım! Rızık endişesinden Sana sığınırım.
Sabırsızlık ve şükürsüzlükten Sana sığınırım.
İşlerimi Sana havale eder; Seni vekil tutarım allah'ım.
Allah'ım Sen ne güzel bir vekilsin yaptığım, yapacağım, gizlediğim, açıkladığım, aşırı gittiğim Seni benden iyi bildiğin günahlarımın utancından Sana sığınırım. Pişmanım Ya Rabbim!
Bağışla beni; bağışla günahlarımı.
AMİN...

7 Ağustos 2012 Salı

Her Güne Bir DUA 19...

Kovulmuş şeytanın şerrinden şanı yüce Allah'a sığınırım.
O'nun yüce Cemaline ve öncesiz olan saltanatına sığınırım.
Nefsin desiselerinden Allah'a sığınırım.
Göklerin ve yerin Rabbine sığınırım.Alemlerin Rabbine sığınırım.
Allah'ım! Senin fazlından isterim kereminden dilerim.Günahlarımı bağışla ve kerem kapılarını aç Allah'ım.
Üzerime hayır yağdır güzellik indir esenlik ver, bağışla beni.
Allah'ım! Bana verdiğin güzellik ve iylikleri geri alma.
Geçimimi daraltma ve bana yeryüzünde geniş imkan ver.
Allah'ım koru bizi, koru bütün inananları, koru bütün kitap ehlini.
AMİN...

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Her Güne Bir DUA 18...

ALLAH'ım! Bizleri verdiğin nimetlerin bereketinden mahrum etme, vermediğin şeylerle de imtihan etme YA Rabbi!
ALLAH'ım! Lehimize olan şeylerde bize inat eyle, aleyhimize olacak şeylerde değil.
Düşmanlarımızın bizlere yaptıkları tuzakları boz ve onların aleyhimize komplo kurmalarına imkan verme.
Bize hidayet eyle; hidayeti bize asan eyle.
ALLAH'ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı günahlarımızı bağışla bizlere merhamet eyle Ya Rabbi!
ALLAH'ım! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten,doyumsuz benlikten, yaşarmayan gözden ve kabul görmeyen duadan Sana sığınırız.
Bizlere yol göster ve istikamet ver Ya Rabbi!
ALLAH'ım! Bela ve musibetlerle daima yüz yüze olan ve çoğu zaman çaresiz kalan biz çaresiz kullarının yeğane çaresi Sensiz deyip Sana yalvarıyor ve halimizi Sana arz ediyoruz.
Celalinden,Cemaline, Kahrından, Lutfüna sığınıyoruz. bizlere rahmet eyle Ya Rabbi!
AMİN...

5 Ağustos 2012 Pazar

Her Güne Bir DUA 17...

Ey Rabbimiz! Nefislerimize zulmettik, sana isyan ettik, eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan dünyada da ahirette de kaybedenlerden oluruz.
Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme.
Şeytanın kalbimize girip saptırmasına fırsat verme.
Ey Rabbimiz! Bizi İslam'dan ve Kur'andan ayırma.
Bizi daima sırat-ı müstakimde tut.
İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme.
Bizi yüzümüzden insanları helak etme.
ALLAH'ım göz ve kulaklarımızdan bizi faydalandır ve ölünceye kadar onları sağlıklı eyle.
Bize zulmedenlere karşı yardım ihsan eyle ve bize zulmedenlere de hidayet nasip eyle.
ALLAH'ım ! Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran gözlerimize nurlar serpip bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran Rahmeti sonsuz! Eğer Senin kainatı aydınlatan bu ezeli ışığın olmasaydı bizler hiçbir şeyi doğru göremez ve hiçbir isabetli hükme varamazdık.
AMİN...

4 Ağustos 2012 Cumartesi

Her Güne Bir DUA 16...

Ey Rabbimiz! Bizi delaletten, bi'datlardan, belalardan, kötülüğe sevk eden nefsin şerrinden koru.
Bizi bir an olsun nefsimizle baş başa bırakma.
Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, cehennem azabından ve kahrının azabından koru.
Ey Rabbimiz! Bizi gösterişten, başkaları duysun ve görsün diya ibadet etmekten, ameline güvenmekten ve övünmekten koru.
Ey rabbimiz! ana-babamızı iman ve Kur'an hizmetinde çalışan bütün kardeşlerimizi, eşlerimizi, çocuklarımızı, mü'min dostlarımızı, akrabalarımızı, ecdadımızı ve ahirete intikal eden bütün mü'min ve müslümanları cehennem azabından koru.
Affına sığınıyoruz.Bizi her türlü şer, fitne ve azaptan kurtar.
Fazlınla ikram eyle.
Bütün günahlarımızı bağışla ayıplarımızı setreyle.
AMİN...

3 Ağustos 2012 Cuma

Her Güne Bir DUA 15...

Ey Rabbimiz! Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlıktan, hıyanetten sana sığınırız.
Bize kendimizi bulmayı ilham et, bizi nefslerimizin şerlerinden koru.
Ey Rabbimiz! Bizi fitne-i nisadan koru.
Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma.
Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, bizi affet, lütfunla kusurlarımızı bağışla, bize merhamet et.
Bizim yardımcımız sensin kafir topluluklara karşı bize yardım et.
Ey Rabbimiz! Bizi dini ve dünyevi fitnelerden ve ahir zaman fitnesinden Mesih-in, Deccal-in ve Süfyan-ın fitnesinin şerrinden, dinsizlerin tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fasıkların fitnesinden koru.
AMİN...

2 Ağustos 2012 Perşembe

Her Güne Bir DUA 14...

Ey Rabbimiz! Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıklardan, nimetinin zevalinden, afiyetinin değişmesinden, azabının ansızın gelip çatmasından, sana sığınırız.
Ey Rabbimiz! Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kapten, doymayan nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.
Ey Rabbimiz! İşlediğimiz ve işlemediğimiz amellerin şerrinden, bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin şerrinden sana sığınırız.
Ey Rabbimiz! enkaz altında kalmaktan, yukarıdan yuvarlanmak ve düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, hertürlü kaza ve belalardan, yılan,akrep vb. şeylerle sokulmuş olarak ölmekten ve ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırız.
Ey Rabbimiz! Huyların, amellerin, arzuların, kötülerinden, düşmanın galebesinden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevinmesinden sana sığınırız.
AMİN...

1 Ağustos 2012 Çarşamba

Her Güne Bir DUA 13...

Ey Rabbimiz! Ömrümüzün en hayırlı anını son anımız, amelimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün kıl.
Ey Rabbimiz! Bizi Senin rızana ulaştıracak amellere muvaffak kıl.
Ey Rabbimiz! Gafletten, küfürden, fısktan, muhalefet edip düşmalık çıkarmaktan başkaları duysun ve görsün diye bir şey yapmaktan sana sığınırız.
Allah'ım! senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve fitnelere düşmemeyi dileriz.
Senden Senin sevmeni,Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dileriz.
AMİN...